ARTIKLER


SF'ere får kun ja-fløjens aftale

Medlemmerne må undvære EU-forfatningen, når de modtager partiets materiale til ur-afstemning. I stedet får de kun ja-fløjens aftale med Anders Fogh. Manipulation med afstemningen, siger forfatningsmodstanderne.
Af Ib Roslund og Erling Böttcher
22. november 2004

Dagen efter af SF's hovedbestyrelse med stemmerne 21-17 besluttede at anbefale et ja til EU-forfatningen, besluttede et lige så snævert flertal at medlemmerne ikke skal have tilsendt den forfatning, de skal tage stilling til.

I stedet sendes alene en ja- og en nej-udtalelse af hovedbestyrelsen, samt det nye Nationale Kompromis som Holger K. Nielsen indgik med de øvrige ja-partier den 2. november. En aftale, som vedrører årene efter at forfatningen er vedtaget, og ingen ved om nogensinde får nogen reel betydning (se NOTAT 1136 5/11-04).

Fremgangsmåde fik SF's forfatningsmodstandere til at beskylde ja-siden for manipulation af ur-afstemningen:

»Tilhængerne vil bare have materiale ud, som er skræddersyet til at få et ja,« sagde folketingsmedlem Morten Homann efterfølgende til pressen.

Forvirrende at give dem teksten

Under debatten om information af medlemmerne, argumenterede medlemmer af hovedbestyrelsen med at »hvis folk også fik forfatningen, så ville de bare blive forvirrede og stemme nej,« beretter Morgen Homann til NOTAT.

»Jeg synes man skulle være konsekvent, enten ingen af teksterne, eller begge dele - både forfatningen og Holgers aftale. Og jeg synes det var uklogt at trumfe denne beslutning igennem,« siger Morten Homann.

Mandag den 15. november afsendte sekretariatet i Socialistisk Folkeparti stemmesedlerne ud til partiets 7.648 medlemmerne – et tal som er vokset de sidste mange uger. På stemmesedlen skal der krydses ja eller nej til EU-forfatningen. Den skal være udfyldt og afsendt senest den 14. december.

Ville spare porto

SF's næstformand Aage Frandsen, forklarer beslutningen om ikke at sende selve forfatningen ud med at man ønskede »at spare portoudgiften.« Kuverterne, som blev sendt ud 15. november, vejer i følge partisekretariatet 59 gram (svarende til en kuvert med 9 A4-ark). Til samtlige medlemmer giver det en udgift på 49.712 kroner.

Folketingets EU-oplysning oplyser at den seneste danske udgave af ”Traktat om en Forfatning for Europa” vejer 302 gram. Det ville koste i alt 160.608 kroner. Det er 110.896 kroner mere – eller 14,50 kroner pr. medlem.

I kuverten er der i stedet en vejledning til, hvordan medlemmerne kan finde traktat-teksten på internettet eller få den tilsendt af Folketingets EU-oplysning. Med kuvertens indhold, en omfattende debat i partiets medlemsblad og på deres hjemmeside samt ved en række debatmøder skal SF'erne nu afklare deres holdning.

Stemmeboksen tømmes den 20. december. Dagen efter tælles stemmerne op, hvorpå resultatet offentliggøres.