ARTIKLER


Rumænien bliver afvist

Rumænien har store problemer og afvises derfor ar Kommissionen i modsætning til Bulgarien
Af Sven Skovmand
7. juni 2004

Rumænien og Bulgarien blev ikke medlemmer af EU sammen med de ti øvrige ansøgerlande. Det skyldtes, at de på en række punkter var for dårligt rustede til at kunne klare en optagelse.

Bulgarien er senere blevet anerkendt som et værdigt ansøgerland af Kommissionen, men Rumænien bliver fortsat afvist.

En rapport, der blev offentliggjort i onsdags, afslører en kraftig kritik af landet. Det siges således, at korruptionen er alt for høj, og at man savner uafhængige domstole. Samtidig er det administrative system svagt og økonomien tilbagestående.

Selv sammenlignet med de øvrige lande i Øst- og Centraleuropa står Rumænien dårligt. Det ser man blandt andet af, at mellem 45 og 50 procent af befolkningen lever af landbrug – en andel, der er mere end dobbelt så stor som den i Polen.