ARTIKLER


Ny fortolkning af ØMU-reglerne – en håndsrækning til Tyskland

Det bliver en anelse nemmere at hedde Gerhard Schröder, men lidt vanskeligere at hedde Silvio Berlusconi, med nye fortolkninger af spillereglerne for den Økonomiske og Monetære Union. Dansk ØMU-veteran advarer mod lempelser.
Af Staffan Dahllöf
21. september 2004

Lidt mindre pres fra Bruxelles på den kriseramte tyske økonomi, men noget skrappere kritik af de italienske tilstande.

Det ser ud til at blive følgerne af Kommissionens forslag til håndteringen af den såkaldte stabilitets- og vækstpagt inden for ØMU (EU's Økonomiske og Monetære Union).

Forslaget blev fremlagt officielt efter at NOTAT var gået i tryk.

Men Kommissionens udspil ventes ikke at rykke på de grundlæggende krav: Budgetunderskud på højst 3 procent, og en statsgæld som ikke må overstige 6Ø procent af BNP (bruttonationalproduktet - det samlede værdi af et lands produktion af varer og tjenesteydelser).

De grundlæggende ØMU-krav vil også være vanskelige at lave om på, da de er nedfældet i to forordninger fra 1997, og vedtaget med enstemmighed.

Tyske nedskæringer

Hvis de grundlæggende krav skal ligge fast (og det skal de), og når alt flere eurolande får vanskeligheder ved at leve op til kravene, (og det har de fået), er der kun en mulighed tilbage: Kommissionen og medlemslandene i Ministerrådet kan vælge at fortolke reglerne lidt mere lempeligt end hidtil.

Det er her man kan vælge at se lidt mindre kritisk på de tyske vanskeligheder, selv om Tyskland bliver ved med at overskride grænsen for det tilladte budgetunderskud.

Men den tyske regering prøver at gennemføre nedskæringer og reformer omend under betydelige politiske protester på hjemmebane. Og det vil kunne tælle med som en formildende omstændighed.

Advarsler fra Thygesen

På den anden side vil man se med mere ublide øjne på for eksempel Italien hvor regeringen hidtil ikke har lagt op til den slags drastiske reformer som ØMU-reglerne forpligtiger til.

»Det ser ud til at Berlusconi bliver det virkelige offer,« i følge en vurdering fra en EU-kilde formidlet af nyhedstjenesten EU Business.

Samtidig kommer advarsler mod at lave alt for »fleksible« eller »dynamiske« regelfortolkninger.

Professor Niels Thygesen fra Københavns Universitet var en af de eksperter som i starten af 1990'erne banede vej for ØMU. Han er kritisk over for at slække på Stabilitetspagtens krav:

»Giver man et land med en gæld på under 60 procent større frihed, er det ingen løsning, for de lande, som i dag har et budgetunderskud på mere end 3 procent af BNP og også har en gæld på over 60 procent af BNP,« siger Niels Thygesen til Dagbladet Børsen.

Nok ikke i år

Det hollandske EU-formandskab har sat Kommissionens udspil på dagsordenen for et uformelt, ministerrådsmøde den 10.-11.september.

Den hollandske finansminister Gerrit Zalm, som selv er en høg i ØMU-sammenhæng, regner dog ikke med hurtig enighed mellem medlemslandene:

»Jeg venter på Kommissionens forslag, men jeg er ikke sikker på at vi vil nå en aftale om reform af Stabilitetspagten i løbet af det hollandske formandskab (til 1.januar, red.), sagde Zalm til EU-parlamentets ØMU-udvalg i den forløbne uge.

Formandskabet har også en anden mindst lige så vanskelig sag på dagsordenen i efteråret: EU's budgetrammer for årene 2007-2013.