ARTIKLER


Ønsker protokol om Folkekirken

Helge Rørtoft Madsen stoler ikke på kirkeministerens forsikringer
Af Brigitte Alfter
30. maj 2004

Den danske kirkeminister, Tove Fergo (V), siger, at EU ikke må blande sig i den danske folkekirkes forhold. Det sker i svar på to spørgsmål stillet i Folketinget af partifællen Irene Simonsen. Men Helge Rørtoft-Madsen, der er sognepræst i Køge og har skrevet flere bøger om emnet, er ikke helt så sikker.

Kirkeministeren skriver i sit svar, »at forholdet mellem stat og kirke ikke omfattes af EU-retten, og EU er således ikke i dag tildelt nogen beføjelse til at regulere dette område.«

Hun påpeger også, at heller ikke den nye forfatning ændrer på dette forhold. I artikel I-51 i udkastet til forfatning står der, at »Unionen respekterer og må ikke anfægte den status, som kirke og religiøse sammenslutninger eller samfund har i medlemsstaterne i henhold til national lovgivning.«

Det betyder ifølge Tove Fergo, at statslig støtte til folkekirken skal respekteres og ikke kan anfægtes af eksempelvis EF-Domstolen.

Helge Rørtoft-Madsen inddrager imidlertid en anden artikel i forfatningen i sine overvejelser, nemlig artikel I-10, der siger, at EU-retten går over national ret. »På det punkt er der to systemer, der torpederer,« mener han. Han så gerne en protokol til forfatningen, en slags retlig bindende undtagelse, der udtrykkeligt sikrer den danske folkekirke og dens status, siger han til det ny NOTAT.