ARTIKLER


ØMU-tilhænger i spidsen for SF

Pernille Frahm blev vraget til fordel for Margrete Auken, som stemte ja både ved Amsterdam-afstemningen i 1998 og Euro-afstemningen i 2000.
Af Erling Böttcher
20. maj 2004

»EU's konstruktion er en gave til os«, sagde den nykårne EU-spidskandidat, Margrete Auken, til Danmarks Radios nyhedsprogram Deadline tirsdag aften. »Det mente jeg allerede for 10 år siden«, tilføjede hun.

Der er ingen tvivl om, at SF med Margrete Auken har fået en EU-spidskandidat, som hører til de allermest unionsbegejstrede dele af SF.

Vandt med 42 stemmer

Kun 42 stemmer skilte Margrete Auken fra den hidtidige spidskandidat Pernille Frahm, som i dag er medlem af EU-parlamentet.

1546 medlemmer af SF stemte på Margrete Auken, mens 1504 stemte på Pernille Frahm. I alt var der cirka 6.800 stemmeberettigede, hvoraf 48 procent deltog i afstemningen.

SF's kandidater opstilles sideordnet, så der er mulighed for at vælgerne kan stemme Pernille Frahm ind foran Margrete Auken.

Det er dog kun en ren teoretisk mulighed, som Pernille Frahm selv ikke regner med. Stort set alle partiets kampagnemidler gives til spidskandidaten Margrete Auken.

Går ind for ØMU'en

Margrete Auken går i modsætning til SF ind for EU's Økonomiske-Monetære Union og anbefalede at stemme ja ved folkeafstemningen den 28. september 2000.

Tre år tidligere trodsede hun også partilinjen ved at anbefale et ja til Amsterdam-traktaten, der blandt andet omfattede Schengen-aftalen om at afskaffe de indre grænser i Unionen og indføre fælles politi- og retspolitik.

De kan stemme på os!

Hvis ikke alle SF's vælgere følger Margrete Aukens EU-linie hele vejen til Bruxelles, kan det blive svært for SF at blive repræsenteret i EU-parlamentet.

Dette forhold fik straks de EU-kritiske bevægelser på banen for at pege på sig selv som alternativ.

»Margrete Auken er et udmærket valg for de SF-vælgere, som vil stemme ja til Euroen, samt have alle øvrige undtagelser afskaffet og sige ja til en forfatning for en EU-stat.

De SF-vælgere, som ikke passer ind i en sådan profil, kan finde en kandidat på JuniBevægelsens liste J«, kommenterede EU-kandidat for JuniBevægelsen, Trine Pertou Mach.

Folkebevægelsen beklagede, at Pernille Frahm var vraget:

»Vi har på mange områder ligget på linie med Pernille Frahms indsats imod EU's forringelser på for eksempel miljøområdet og imod deltagelsen i EU's atomkraft-foretagende Euratom, som efter alt at dømme vil fortsætte som en integreret del af den kommende EU-grundlov.

Derfor beklager vi, at SF nu har valgt EU-kritikken fra«, sagde Majbrit Berlau, EU-kandidat for Folkebevægelsen.