ARTIKLER


LO på tilbagetog med arbejdsretsdomstol

Vil i stedet prøve at indføre det danske aftalesystem i hele EU
Af Staffan Dahllöf
7. juni 2004

Dansk LO vil prøve på at eksportere det danske aftalesystem til EU, men har problemer med realismen i sit forslag og trækker dele af sit tidligere forslag tilbage.

LO-kongressen på Frederiksberg fik ikke forelagt det oprindelige forslag, som blandt andet gik ud på at etablere en »traktatbaseret EU-arbejdsretsdomstol«.

Ved redaktionens slutning var det følsomme forslag trukket tilbage.

I stedet fremsatte redaktionsudvalget et udkast med en mere blød formulering. Her tales der om et »tvisteløsningssystem« med den opgave at løse uoverensstemmelser vedrørende indgående aftaler.

De nye og blødere formuleringer blev forelagt kongressen, selv om den reelle EU-debat endnu ikke var indledt på det tidspunkt.

 

Må ikke blive EF-domstolen
Allerede i starten af kongressen var der en bred vifte af kritik og en skepsis imod at gøre Domstolen (i dag EF-domstolen) til en overordnet arbejdsret i EU.

»Det må ikke blive EF-domstolen, der skal fortolke europæiske partsaftaler, sagde den nye Metalformand Thorkild E. Jensen, som ellers hører hjemme i den EU-venlige lejr.

 

Væsentlig usikkerhed
Allerede i oplægget til kongressen var der argumenter nok for kritikerne at tage fat i.

LO-ledelsen pegede blandt andet på, at en række grundlæggende forudsætninger for et aftalesystem ikke er til stede i store dele af EU.

Den nævnte således, at kun en lille del af lønmodtagerne er organiserede i fagforeninger, at der ikke er fredspligt i aftaleperioder, og at retten til sympatistrejker ikke er sikret.

Strejkeretten er samtidig i flere lande en individuel ret, ikke en ret som er koblet til et overenskomstsystem.
Det fik LO-ledelsen til at tale om »væsentlige usikkerhedsmomenter« ved at overføre den danske aftalemodel til et EU-arbejdsretssystem.

 

Bedste bolværk
Alligevel fik kongressen forelagt ideen om aftaler på europæisk niveau, men kun som supplement til de danske overenskomster.

»Den danske model er fortsat det bedste bolværk mod løntrykkeri overfor danske lønmodtagere,« sagde LO’s næstformand Tine Aurvig-Huggenberger til kongressen.
Da havde blandt andre SID (Specialarbejderforbundet i Danmark), PMF (Pædagogisk Medhjælper Forbund) og FOA (Forbundet af Offentligt Ansatte) indleveret en række ændringsforslag til kongressen.

Selve debatten og den endelige vedtagelse fandt sted med et halvt døgns forsinkelse, efter at det ny NOTAT gik i trykken.