ARTIKLER


Kemikalieloven udsat til efter valget

EU-Parlamentet vil ikke haste beslutningen igennem. Frankrig, Tyskland og England lagde pres på Kommissionen for at få reglerne gjort så lempelige som muligt.
Af Brigitte Alfter
8. maj 2004

EU-Parlamentet har besluttet at udsætte spørgsmålet om EU’s omstridte kemikalielov, REACH, til efter valget i juni. Det sker med den begrundelse, at det simpelthen er for vigtig og for kompliceret en sag til at haste den igennem ved siden af valgkampen.

Det betyder, at Parlamentet reelt ikke vil nå frem til førstebehandlingen af REACH før en gang i 2005, lyder vurderingen i miljøudvalgets sekretariat.

Kede af forsinkelsen

Denne nyhed huer næppe miljøorganisationerne. Jo længere tid der går, jo flere kemikalier vil der samle sig i vore kroppe. Miljø- og forbrugerorganisationer advarer løbende med nye rapporter – senest er der også fundet giftstoffer i vores blod, advarer Greenpeace i et indlæg i Politiken i denne uge.

EU’s kemikalielov REACH skal få kemiproducenterne til at registrere de farlige stoffer – eksempelvis dem, der fremkalder kræft eller ændrer arveanlæggene – og erstatte de allerfarligste med mindre farlige stoffer.

Men ikke kun tidsplanen er omstridt. Det er også spørgsmålet om, hvor meget hensyn der skal tages til miljø og sundhed på den ene side og industriens omkostninger på den anden.

Må ikke være et handicap

Under EU-topmødet i oktober sidste år besluttede stats- og regeringslederne, at spørgsmålet skulle flyttes fra miljøministrene til erhvervsministrene i Ministerrådet.

»EU-lovgivningen bør ikke være et handicap for EU's konkurrenceevne i forhold til andre store økonomier. Med dette for øje opfordres Kommissionen til at tage hensyn til den virkning, som foreslået EU-lovgivning har på virksomhederne, ved at foretage en omfattende konsekvensanalyse. Det kommende forslag om kemikalier... bliver en første lejlighed til at følge denne linje,« lød teksten i sluterklæringen til topmødet den 16.-17. oktober 2003.

De store lande dikterede

Kun ganske kort tid forinden, den 20. september, holdt de tre store EU-lande, Tyskland, Frankrig og England, som alle har en betragtelig industritradition, et indbyrdes møde – hvor de talte om kemikalier.

I et fælles brev til Kommissionens formand, Romano Prodi, sagde de blandt andet, at man måtte »sikre, at der ikke bliver lagt unødvendige belastninger på industrien.«

»Det er også afgørende at se på alle vigtige fællesskabsprojekter for at undersøge deres mulige påvirkning af industriens konkurrenceevne. Gennemgangen af EU’s kemipolitik er den første konkrete mulighed for at anvende de beskrevne metoder, og det kan bruges som eksempel for andre industriområder,« skrev Chirac, Schröder og Tony Blair i det fælles brev.

Forvirring

At det ikke er menige embedsfolk men stats- og regeringslederne i de tre største lande, der tager sig af sagen, viser lidt om spørgsmålets betydning.

Også den amerikanske regering og kemiindustri har været på banen. Lobby-arbejdet overfor EU og Tyskland er som tidligere nævnt i NOTAT dokumenteret af den amerikanske forsker, Joseph DiGangi. Ifølge ham frygter amerikanerne blandt andet, at en skrap lovgivning i EU vil have afsmittende virkning på andre lande, der ikke har nogen kemilovgivning endnu.

Behandles af Miljøstyrelsen

Selvom sagen i EU behandles af erhvervsministrene og ikke miljøministrene, er det i Danmark fortsat Miljøstyrelsens folk, der tager sig af sagen, fortæller Henrik Søren Larsen, der er biolog ved styrelsen.

I Ministerrådets arbejdsgruppe i Bruxelles er det også stadig den danske miljø-attache, der repræsenterer Danmark – og det samme gælder for omkring halvdelen af de øvrige lande.

I EU-Parlamentet er det miljøudvalget, industriudvalget og retsudvalget, der tager sig af sagen, men miljøudvalget leder arbejdet.

USA's forsøg på påvirkning kan ses på www.euo.dk/dokumenter/ft/bilag/2003_2004/20040095/

Frankrigs, Tysklands og Englands opfordring kan ses på www.elysee.fr/magazine/deplacement_etranger/sommaire.php?doc=/magazine/deplacement_etranger/2003/09/20/53029_page_3.htm

EU's beslutning om at flytte kemi fra miljø- til konkurrenceministre kan ses på http://ue.eu.int/newsroom/makeFrame.asp?MAX=&BID=76&DID=77689&LANG=1&File=/pressData/da/ec/77689.pdf&Picture=0