ARTIKLER


Fyret regnskabchef kan vælte Kommissionen

Marta Andreasen nåede i knap fem måneder at være øverste ansvarlige for revisionen af EU-Kommissionen, før hun blev fyret. Det tages nu op i Kontroludvalget i EU-Parlamentet
Af Michael Strangholt
3. juli 2004

Selv garvede Unions-kritikere spærrede øjnene op, da den tidligere revisor i EU- kommissionen Marta Andreassen i onsdags mødtes med intergruppen SOS Demokrati i EU-parlamentet, og begyndte at fortælle om sine oplevelser som øverste ansvarlige embedsmand for Kommissionens regnskaber.

Over 40 EU-parlamentarikere, lige så mange funktionærer og endnu flere journalister var mødt op til det åbne møde i EU-parlamentet med den tidligere regnskabschef, som fremlagde sit syn på den sag, der nu har kørt siden hendes fyring i maj.

Umuligt at finde kilder

»Systemerne er ekstremt åbne for svindel. Dobbelt bogholderi – som har været kendt og brugt siden det 13. århundrede – findes ikke i en brugbar version, og de samlede regnskaber bliver udarbejdet på baggrund af almindelige worddokumenter, der efterfølgende kan ændres. Så selv om man i de samlede systemer kan finde tegn på uregelmæssigt forbrug, kan man aldrig finde tilbage til kilden – for alle kan gå ind og ændre elektronisk i bilagene«, fortalte den argentinsk-fødte, spanske tidligere regnskabschef.

Anledningen til mødet var de mange rygter og pressehistorier om Kommissionens bogføring, samt at parlamentets budgetkontrol-udvalg overvejer, om det vil høre officilet på Andreasens beviser.

Sagen er helt klar: Hvis der findes svindelsager i EU-Kommissionen, der kan føres tilbage til manglende kontrol, fordi reform-arbejdet ikke er blevet gennemført som lovet af Prodi-kommissionen, vil flere medlemmer af EU-parlamentet stemme imod den såkaldte discharge – godkendelsen af regnskabet. I så fald må Kommissionen træde tilbage. Derfor var der ikke mange ledige pladser i EDD-gruppens store grupperum i Strasbourg, der blev brugt til det åbne møde.

Fyret

Siden midten af maj i år har Marta Andreasen været suspenderet fra sit arbejde, og hun må ikke længere komme i Kommissionens bygninger. Hendes fyring blev meddelt hende via en fax i en tilfældig lufthavn, og hun har siden måttet høre beskyldninger for både inkompetence og sindsyge.

Alligevel var Marta Andreasen rolig og klar i sine svar på spørgsmålene fra parlamentarikerne under onsdagens møde. Det var tydeligt, at hun ikke ønskede at tale om sin egen fyringssag, men hellere ville holde fokus på rodet i de kommissionelle regnskabssystemer.

Tavshedspligt

»Har du konkrete beviser på svindel – og kommer der en faktuel rapport fra din side om dette«, ville den britiske konservative EU-parlamentariker Bashirr Kahnbhai vide, mens blitzlamper blinkede og kameraene rullede.

»Ja – men jeg kan ikke give dem til jer«, sagde Andreasen

Problemet for Andreasen er nemlig, at hun ikke kan levere beviserne for sine påstande – endnu. Da hun er midt i en personalesag i forbindelse med sin afsked, er hun stadig underlagt tavshedspligt, og må derfor ikke fortælle om konkrete svindelsager, som hun har fået kendskab til i forbindelse med sit arbejde. I så fald vil hun bryde reglerne for ansatte i Kommissionen – selv om hun er suspenderet.

Som højrehånd for budget-kommisær Michele Schreyer forsøgte Andresasen at gøre opmærksom på de åbenbare fejl ogf mangler i Kommissionens regnskaber, men uden held.

»Jeg blev ansat til at gennemføre reformerne af regnskabssytemerne, men blev konstant udsat for obstruktion i mit arbejde«, sagde Andreasen på mødet. Angiveligt er det forskellige direktører og underdirektører i Kommissionen, der ikke ønsker en ændring i tingenes tilstand. men så længe Andreasens personalsag kører, kan hun ikke komme med konkrete beviser for dette, før hun nyder immunitet i en høring i EU-parlamentets budgetkontrol-udvalg.

Store interesser på spil

Sagen skal nu til at males i EUs procedure-mølle. Og der er store politiske interesser på spil. I første omgang er det kommissæren for reformer og personale, den engelske socialist Neil Kinnock, der er i skudlinien. Derfor er der også politiske overtoner i behandlingen af Andreasens sag, og især britiske konservative har brugt sagen til at gå efter Kinnocks hoved. Men Kommissionen er stadig et kollegie, der står sammen – eller går ned sammen.

Ved at lave en bred koalition og oplyse om de åbenbare huller i EU-Kommissionens regnskabssystemer, håber medlemmerne af SOS at kunne presse budgetkontroludvalget til at høre på Marta Andreassen, for på den måde at få eventuelle sager frem i dagens lys.

Mødeleder Jens-Peter Bonde rundede mødet af med denne bemærkning: "I mine 23 år her i parlamentet har jeg aldrig oplevet en sag så graverende som denne."