ARTIKLER


Færøerne får samme vilkår som Norge og Island

Færingerne skal ikke længere betale told af fiskeprodukter, som stammer fra udenlandske fisk
Af Sven Skovmand
30. maj 2004

Ifølge Jyllands-Posten for 1.12. 2003 har Færøerne fået en aftale med EU, som giver den færøske fiskeindustri bedre vilkår, end den har i dag.

Hidtil har kun rent færøske fiskeprodukter kunnet sælges toldfrit til EU. Hvis fiskeprodukterne skyldes forarbejdning af udenlandske fisk, har der skullet betales told.

Aftalen betyder, at denne told i fremtiden falder bort. Det vil træde i kraft, når forskellige tekniske problemer er løst – formentlig i løbet af et år.

Bedre vilkår end Danmark

Aftalen giver færingerne samme vilkår, som Norge og Island har. Det betyder formentlig, at norske og islandske fiskere i fremtiden vil være mere tilbøjelige til at lande deres fisk i færøske havne, end de er i dag – fordi de vil kunne få en bedre pris.

Ironisk nok vil aftalen i visse situationer stille den færøske fiskeindustri bedre end fiskeindustrien i Danmark.

Det gælder først og fremmest, når priserne på fisk ligger under EU's mindstegrænse. Så må den danske industri kun bruge fiskene til foder og ikke til spiselige produkter.

Færingerne kan derimod – som nordmænd og islændinge – frit bruge den lave indkøbspris til at opnåe en konkurrencefordel.

Berører ikke fiskene

Aftalen ændrer ikke ved det forhold, at Færøerne fortsat har den fulde råderet over alle de fisk, der ligger 200 sømil (371 kilometer) fra den færøske kyst – eller som befinder sig midtvejs mellem Færøernes og nabolandenes kyster.

Ønsket om at bevare denne ret er nok den væsentligste grund for færingerne til at sige nej til medlemskab af EU.

Fisk og fiskeprodukter udgjorde i 2001 98 procent af den færøske eksport.