ARTIKLER


Fogh støtter de rige EU-lande i ØMU-sag

Nye regler for den Europæiske Centralbank (ECB) betyder flere stemmer til de rige og færre stemmer til de fattige medlemslande. Den danske regering står bag beslutningen, men den vil kunne standses af Folketinget.
Af Staffan Dahllöf
18. juni 2004

Statsminister Anders Fogh Rasmussen var med til at vedtage de nye stemmeregler for den Europæiske Centralbank i forbindelse med stats- og regeringschefernes møde i Bruxelles den 21. marts.

 

Vedtagelsen krævede enstemmighed, hvorfor Danmark kunne have blokeret, selv om Danmark ikke deltager fuldt ud i ØMU´en. Kun Finland gjorde modstand, men valgte ikke at forhindre beslutningen.

 

»Finland gav sig, men markerede, at vi vil tage op sagen på ny i den kommende regeringskonference. Der vil man kunne behandle alle de sager, som et medlemsland tager op. Ingen, der hørte statsminister Lipponens udtalelser i Bruxelles, vil være i tvivl om Finlands holdning,« siger Mikael Carpelan, presseråd ved den finske EU-repræsentation.

 

De nye stemmeregler træder i kraft, når 15 lande eller flere kommer til at indgå i ØMU´en.

Til den tid vil det samlede antal af stemmer i ECB’s styrelsesråd først fordeles i to puljer med flere stemmer til de økonomisk store medlemslande end til de økonomisk små.

 

De rige må stemme oftere

Når, eller hvis, der er 23 eller flere lande i ØMU´en, vil de to stemmepuljer blive til tre. Så vil de store kunne stemme ved 80 procent af alle møder, de halvstore ved 57 procent, og de små 38 procent af tiden.

 

Betegnelserne store, halvstore og små går her på landenes økonomiske formåen og ikke på befolkningstal.

 

Det betyder blandt andet at det lille men rige Luxembourg regnes til B-holdet, mens for eksempel Rumænien med 22 millioner indbyggere kommer til at høre til C-holdet.

 

Danmark ville høre til mellemholdet med stemmeret godt hver anden gang, hvis det ikke var for euro-forbeholdet.

 

Derved har regeringen været med til at svække et af argumenterne for at stemme ja ved folkeafstemningen i 2000.

 

Dengang lagde daværende økonomiminister Marianne Jelved stor vægt på betydningen af, at en dansk nationalbanksdirektør skulle sidde med ved bordet.

 

Folketinget kan standse

Selv om statsministeren den 21. marts stemte for de nye stemmeregler hvil Danmark kunne standse svækkelsen af de små landes formelle indflydelse, når Folketinget bliver bedt om at tage stilling.

 

Forandringen vil først træde i kraft efter ratificering, det vil sige godkendelse af alle EU´s medlemslande, altså også af Danmark, Sverige og Storbritannien, selv om de tre ikke deltager i ØMU´en.

 

»Det vil man kunne konkludere af reglerne,« bekræfter pressetalsmand Niels Bünemann på ECB i Frankfurt.

 

Han understreger dog, at forandringen først træder i kraft, hvis eller når, mindst 15 lande kan og vil deltage i den økonomiske og monetære union. Der er også en mulighed for at rotationsprincippet ikke træder i kraft inden der er 18 lande rundt om bordet.

 

En sådan igangsættelse af rotationsprincippet vil kræve en beslutning med 2/3-flertal i ECB´s styrelsesråd.

 

En stemme for

Den kommende regeringskonference om en EU-forfatning vil dog kunne nå at ribbe op i den nye beslutning, inden den træder i kraft - sådan som Finland ønsker det.

 

Det mener i øvrigt også et meget stort flertal i EU-Parlamentet ville være en god idé.

 

Kun én (1) EU-parlamentariker stemte for den nye ordning. 450 stemte mod, mens 16 undlod at stemme, da Parlamentet blev hørt – om end ikke lyttet til - den 13. marts.