ARTIKLER


Flertal i SF vil lade EU gå i krig

Ivrige EU-tilhængere fik formuleringerne ændret på væsentlige punkter
Af Erling Böttcher
7. juni 2004

EU skal kunne føre krig langt uden for EU’s eget territorium. Det er konsekvensen af det EU-program, som SF vedtog på partiets særlige EU-landsmøde i weekenden på Nørre Sundby Gymnasium, hvor knap 200 EU-interesserede SF’ere var samlet.

I det udkast, som hovedbestyrelsen på forhånd havde sendt ud, var oplægget, at SF skulle ændre forsvarsforbeholdet på en måde, så Danmark godt kan deltage i de såkaldte Petersberg-opgaver. Dog med den klausul at SF vil hindre en militær opbygning i EU.

Denne binding fik en gruppe EU-ivrige SF’ere flertal for at fjerne. I stedet for at Danmark skal gå imod militarisering af EU, hedder det nu blot i programmet, at en »intern dansk aftale« skal forhindre dansk deltagelse. Forslaget, som er beskrevet i boksen, delte omtrent partiet midt over. 98 stemte for, mens 85 stemte imod forslaget, som var fremsat af blandt andre Jørn Jespersen, Villy Dyhr, Michael Minter, John Nordbo og Pia Olsen.

 

Krig op til 6.000 kilometer væk
De såkaldte Petersberg-opgaver rummer indholdet i EU’s forsvarspolitik, opkaldt efter det slot uden for Bonn, hvor de blev aftalt et par uger efter den danske Maastricht-afstemning i 1992.

Petersberg-opgaverne omfatter egentlig krigsførelse i EU-regi. I Nice-traktatens artikel 17.2 tales der om »kampstyrkers opgaver i forbindelse med krisestyring, herunder fredsskabelse«.

De fredsbevarende opgaver, som traktaten også taler om, er ikke det samme som fredsskabelse. Det første er at bevare en fred, som allerede er indgået, det andet er at gå ind i en krig.

EU har samtidig defineret sit interesseområde op til 6.000 kilometer fra Unionens ydre grænser. Det er efter den nuværende udvidelse og kommende udvidelser med Tyrkiet det samme som, at Unionens interesseområde går langt ned i Afrika og ud i Asien.

 

Hvad der blev ændret

Udkastet havde oprindelig denne formulering: »SF ønsker det danske forsvarsforbehold ændret«.
Det blev ændret til »SF ønsker det danske forsvarsforbehold afskaffet«.
Udkastet havde oprindelig denne formulering: »SF ønsker med undtagelsen af fastholde, at EU ikke skal udvikle sig til en militær stormagt«.
Det blev ændret til: »Forbeholdet bør erstattes med en intern dansk aftale om, at Danmark ikke deltager i opbygningen af en eventuel militær, europæisk stormagt«.

FN-mandat ønskes
SF’s EU-program kræver som forudsætning for militære EU-aktioner, at der foreligger et mandat fra FN. Det er imidlertid et krav, som ikke er med i de hidtidige udkast til en forfatning for EU. Ifølge udkastets artikel I-40.1 skal militær fredsskabelse ganske vist ske »i overensstemmelse med principperne« i FN-pagten, men det er ikke det samme som at have et mandat fra FN.
Det endelige program blev kun vedtaget af 133 deltagere, mens 45 stemte imod og 10 undlod.