ARTIKLER


Fiskere rammes af nye EU-krav

For at beskytte marsvinene kræver EU nu, at fiskerne anbringer akustiske alarmer på deres garn. Det bliver dyrt.
Af Sven Skovmand
26. maj 2004

Marsvin er små tandhvaler, der kan blive op til to meter lange. De har været fredet i Danmark siden 1967, men mange marsvin omkommer hvert år, fordi de går i fiskernes garn og drukner.

Det har fået EU-Kommissionen til at stille krav om, at der anbringes akustiske alarmer på garnene. Disse alarmer, der kaldes pinger, skal skræmme marsvinene væk.

Forslaget, der blev fremlagt på landbrugs- og fiskeriministrenes møde den 22. og 23. marts 2004, møder voldsom modstand i danske fiskerikredse. Dels fordi alarmerne vil være dyre – op til 200.000 kroner for de enkelte både. Dels fordi nedgangen i fiskeriet af torsk har betydet, at langt færre marsvin går i garnene.

Især de bornholmske fiskere er utilfredse, fordi Kommissionen går ind for, at det helt skal forbydes at bruge drivgarner ved fiskeri af laks i Østersøen.

De hævder, at dette fiskeri overhovedet ikke fører til bifangster af marsvin.

Det bornholmske fiskeri er også truet af en helt anden grund. Undersøgelser af dioxin i sild fra Østersøen viser ifølge »Ingeniøren« for 19.3.2004, at der i tre af fire prøver forekommer et indhold af dioxin, der er højere end de grænseværdier, der er fastsat af EU.

Det kan komme til at betyde, at fiskene ikke må sælges andre steder end i Danmark.