ARTIKLER


EU støtter Ruslands optagelse i WTO

Rusland og EU har indgået en aftale, der indebærer, at EU støtter Ruslands optagelse i WTO. Til gengæld lover Rusland at underskrive Kyoto-aftalen.
Af Sven Skovmand
30. maj 2004

EU støtter Ruslands optagelse i WTO Fredag den 21. maj indgik EU og Rusland en aftale, der efter al sandsynlighed vil kunne gøre Rusland til medlem af Verdenshandelsorganisationen WTO i løbet af et par år.

Det russiske ønske om at blive medlem af WTO er blevet forstærket af EU's udvidelse mod øst, der truer med at koste Rusland vigtige markeder.

Medlemskabet af WTO vil beskytte Rusland, hvis EU stiller urimelige krav for indførsel af russiske varer.

EU støtter nu Ruslands optagelse, men tilsagnet har ikke været gratis. Rusland har måttet love, at man vil sætte prisen på russisk gas op til det dobbelte i løbet af de næste seks år.

Samtidig må toldsatserne for industrivarer i gennemsnit ikke overstige 7,6 procent, ligesom tolden på landbrugsvarer ikke i gennemsnit må gå over 13 procent.

Rusland vil også åbne sine grænser for forskellige service-ydelser.

Vigtigst er måske, at præsident Putin har afgivet løfte om, at Rusland i nær fremtid vil ratificere Kyoto-aftalen. Den russiske ratificering er en nødvendighed for at aftalen om begrænsning af drivhusgasser kan træde i kraft.