ARTIKLER


EU-Kommissionen: Drikkevandet skal udsættes for konkurrence

Konkurrencereglerne skal nu også gælde for EU-landenes vandforsyninger, ligesom flere patienter skal søge hospitalsbehandling uden for hjemlandet. Det vil sætte skub i økonomien, mener Kommissionen.
Af Staffan Dahllöf
18. juni 2004

Kommissionen arbejder på en treårsplan for tjeneste- og service ydelser i EU, så også sådanne ydelser bliver udsat for konkurrencereglerne på det indre marked.

 

Men serviceydelser er mange ting.

 

Vand er et eksempel. I sin nye handlingsplan for Det Indre Marked foreslår Kommissionen, at såkaldte forsyningsydelser bliver tilgængelige for konkurrence – herunder også forsyningen med almindeligt brugs- og drikkevand.

 

EU har tidligere åbnet markederne for energi, transport, post og teleydelser - med skiftende held.

Nu rettes så blikket mod vandsektoren - et marked som på EU-plan omsætter for godt 600 milliarder kroner om året.

 

Kommissionens interesse for konkurrence i vandledningerne er ikke nødvendigvis ensbetydende med krav om privatisering. Ifølge en forklarede note i planen bliver det understreget at »Kommissionen ikke vil tage stilling til, om vandforsyning skal være i privat eller offentlig eje, det vil være et spørgsmål for medlemslandene at tage stilling til.«

 

Behandles uden for hjemlandet

Men serviceudbyderne er også advokater, reklamebureauer, lærere og privathospitaler. Derfor vil Kommissionen gerne nedbryde de nationale regler og love, som den mener, forhindrer et grænseløst indre marked for sådanne personer og firmaer.

 

Et andet formål med planen er at tage højde for den overvægt af ældre, der bliver i fremtiden.

 

EU lider under et dobbelt problem - nemlig lav vækst og flere ældre. En løsning på problemet kan ifølge Kommissionens udspil være pensionskasser på EU-plan, og overførsel af pensionsrettigheder mellem medlemslande.

 

Kommissionen opfordrer i den sammenhæng også EU-landene til at efterkomme den seneste tids afgørelser fra EF-Domstolen og lade patienter blive behandlet uden for hjemlandet.

 

Væk med bilafgifter

I treårsplanen bliver der også lagt fornyet pres på det danske system med høje registreringsafgifter på biler.

 

Den slags afgifter vil Kommissionen fjerne helt og erstatte dem med vejafgifter og dyrere benzin, fremgår det af den nye strategi.

 

Baggrunden for treårsplanen er blandt andet et behov for at få gang i økonomien. Men den er også en løftet pegefinger i forhold til medlemslandenes dårlige disciplin. Landene gennemfører simpelthen ikke den lovgivning, de selv er blevet enige om. Værst står det til i det kommende formandsland Italien. Italien udmærker sig også ved at have flest sager kørende om traktatbrud ved Domstolen.