ARTIKLER


EU fisker fortsat de fattiges fisk

EU forlænger fiskeriaftaler med fattige afrikanske lande.
Af Erling Böttcher
17. oktober 2004

Siden 1960erne har flere afrikanske lande haft adgang til udenlandsk valuta ved at sælge retten til at fiske i deres farvande. EU er en stor køber. I Vestafrika køber EU således fiske-rettigheder for omkring 1. milliard dkr. Om året.

EU's fiskerflåde har jo en voldsom overkapacitet i forhold til fiskeri-mulighederne indenfor EU's egne farvande. Med købet af de afrikanske fiskerettigheder bliver de europæiske fiskerifartøjer holdt i søen og fiskeindustrien beskæftiget.

Det drejer sig om landene Mauritius, Madagascar og Kap Verde.

Flere fisk til EU

Regningen her og nu betales af de mange fattige lokale fiskere, for hvem havet er eneste mulighed for at skaffe mad. Disse fiskere oplever, at der ikke længere er fisk i samme mængder som tidligere. På længere sigt lyder regningen på kollaps af store fiskebestande i de berørte farvande.

EU's fiskeriaftaler har bl.a. til formål at fremme udviklingen af det kystnære lokale fiskeri. Det lokale kystnære fiskeri har dog ikke udviklet sig, men i stedet har EU's fangstmængder været stigende igennem årene.

Dobbeltmoral hos S

Fiskeriaftalerne blev vedtaget af et stort flertal i EU-parlamentet i Strasbourg i sidste uge, hvor socialdemokraterne også stemte med flertallet. JuniBevægelsen stemte imod, mens Venstre undlod at stemme.

JuniBevægelsen beskylder de danske socialdemokrater for dobbeltmoral:

»Afstemningen havde været en god lejlighed for flere af de danske EU-parlamentarikere for at vise, at de virkelig ønsker en progressiv udviklings-politik i EU.

Under valgkampen i forsommeren blev der fra flere EU-parlamentarikeres side talt meget ivrigt for, at EU skal agere konstruktivt i forhold til verdens udviklingslande«, siger Hanne Dahl fra JuniBevægelsen.