ARTIKLER


EU er ikke nok at blive helgen på

Bestræbelser på at saligkåre den franske udenrigsminister Robert Schuman ser ud til at lide skibbrud
Af Sven Skovmand
26. september 2004

Planen om at få saligkåret Robert Schuman – ikke komponisten, men en fransk udenrigsminister – ser ud til at lide skibbrud, oplyser Politiken den 22. august 2004 med det EU-kritiske engelske dagblad Daily Telegraph som kilde.

Schuman var den udenrigsminister, der i 195Ø foreslog dannelsen af det europæiske Kul- og Stålfællesskab – det der senere er blevet til EU.

I mere end fjorten år har franske tilhængere af Schuman argumenteret for, at han skal erklæres salig af paven. De begrunder det med, at han har skabt EU og dermed den forsoning mellem Frankrig og Tyskland, som de betragter som mirakuløs.

Men Vatikanet har indtil nu ikke fundet noget bevis på, at dannelsen af EU kan betegnes som et mirakel. Det endelige afslag ventes at komme inden udgangen af året. Og hvis Robert Schuman ikke kan erklæres salig, kan han heller ikke blive helgen.