ARTIKLER


EU-dom truer dansk skatteprincip

EU-dom kan forhindre Danmark i at opkræve skat på udenlandske investeringer. Og en anden sag kan true den danske beskatning af pensionsopsparinger
Af Sven Skovmand
21. september 2004

De danske skattemyndigheder har hidtil kunnet forhindre folk i at spare i skat ved at investere i lande, hvor skatten er lav. Man har gjort det ved at pålægge dem en ekstra skat, når de hæver deres gevinster, skrev Jyllandsposten den 14.8.2004

En EU-dom mod Østrig truer nu denne fremgangsmåde. Den fastslår nemlig, at et land ikke må opkræve forskellig skat af gevinster fra udenlandske og nationale investeringer.

Problemet forstærkes af EU's udvidelse, idet mange af de nye medlemslande har en væsentlig lavere skat af kapitalgevinster end Danmark.

Og om et år kan dansk skattelovgivning blive endnu hårdere ramt. Da vil EF-Domstolen i Luxembourg nemlig tage stilling til de danske pensionsopsparinger.

Danmark giver i øjeblikket kun fradrag for indbetalinger til danske pensionsselskaber – ikke til udenlandske selskaber.

Kommissionen mener, at denne fremgangsmåde er ulovlig og har indbragt sagen for Domstolen.

Hvis sagen går Danmark imod, kan det komme til at koste den danske statskasse flere milliarder i tabte indtægter.