ARTIKLER


EU bruger kun halvt så meget som USA

Lobbyvirksomhed fra den stærke amerikanske våbenindustri er nok en væsentlig del af forklaringen.
Af Sven Skovmand
22. november 2004

EU-landenes militær kan ikke på nogen måde måle sig med det, der er i USA. Det fremgår klart af en opgørelse, som kunne læses i Financial Times 25.6.2004 under overskriften ¯Nato must modernise and rethink its strategy. Is that mission impossible?®

I artiklen gengives de militære udgifter pr. land i 2002, målt i dollarværdien i år 2000.

Efter dem brugte USA 329.636 milliarder dollars på militære udgifter, svarende til 3,3 procent af landets bruttonationalprodukt.

De EU-lande, der på samme tid var medlemmer af NATO, brugte tilsammen 159.803 milliarder dollars. Det svarer til i gennemsnit cirka 2 procent af deres bruttonationalprodukt.

De nye lande tæller ikke

EU's udvidelse betyder i denne sammenhæng ikke meget. Hvis man ser bort fra Cypern og Malta, bruger de tilsammen kun 7.101 milliarder dollars. Selv Polens udgifter ligger kun på 3.400 milliarder dollars – en tredjedel mere, end hvad Danmark bruger.

Set i forhold til bruttonationalproduktet bruger de nye medlemslande faktisk lige så meget som de gamle. Men da deres indkomster er lave, tæller det ikke ret meget.

Den militære lobbys betydning

Når de amerikanske militære udgifter er så meget højere end udgifterne i Europa, skyldes det næppe, at amerikanerne er mere glade for militær end europæerne.

Men den amerikanske våbenindustri spiller en langt større rolle i det politiske liv. Et stort antal amerikanske politikere er afhængige af den støtte, som de modtager fra våbenindustrien til deres valgkamp, og det får dem til at presse på for at fastholde høje militære udgifter.

En tilsvarende lobby findes ikke i Europa. Måske derfor har Den Kolde Krigs ophør slået langt stærkere igennem her end i USA.

Millitærudgifter i milliarder dollars

USA 329,636 (3,3 % af landets bruttonationalprodukt)

Frankrig 38,005 2,5 %

England 35,249 2,4 %

Tyskland 31,465 1,5 %

Italien 24,210 1,9 %

Spanien 8,253 1,2 %

Holland 7,330 1,6 %

Grækenland 6,154 4,4 %

Danmark 2,564 1,6 %