ARTIKLER


EU-arbejdere i Danmark skal ikke arbejde efter danske regler

Forslag til direktiv siger, at servicearbejdere fra andre EU-lande skal følge reglerne i deres hjemland – ikke det land, som de arbejder i.
Af Staffan Dahllöf
17. maj 2004

Irske sygemedhjælpere, som yder hjemmepleje i Herning. Slovakiske håndværkere, som renoverer villaer i Gentofte. Estiske sikkerhedsvagter, som patruljerer industriområder i Esbjerg.

Dette er tre eksempel på tjenesteydelser over grænserne, og de udgør baggrunden for et nyt direktivforslag.

Grundtanken i forslaget er, at de tre tjenesteydere i eksemplerne ovenfor ikke skal følge dansk lov og danske regler, selv om de arbejder i Danmark.

De tre servicearbejdere skal kunne nøjes med at følge de bestemmelser, der findes i henholdsvis Irland, Slovakiet og Estland.

Forslaget til direktiv om tjenesteydelser er opbygget over princippet om oprindelsesland, hvor »værtslandet« ikke må stille anderledes krav, end man gør i det land, som »tjenesteyderen« kommer fra. På denne måde skal det blive lettere at købe og sælge tjenesteydelser eller servicearbejde mellem landene,

Forslaget, som Kommissionen præsenterede i januar i år, har vakt voldsom modstand i Sverige.

»Forslaget må standses«

LO-formanden Wanja Lundby-Wedin og LO-sekretær Erland Olausen har erklæret, at forslaget må standses.

»En tjenesteydelse udføres oftest af mennesker i arbejde. Man kan ikke lovgive om tjenesteydelser på samme måde, som man gør for varer. Mennesker må aldrig blive en handelsvare,« skrev de to LO-folk i avisen Aftonbladet i marts.

Seks svenske LO-forbund har indledt en samlet kampagne mod forslaget.

»Forslaget truer den positive holdning til EU i fagbevægelsen«, skriver de seks forbund i et fælles kampagnemateriale.

I forbindelse med det seneste EU-topmøde i Bruxelles sagde den svenske statsminister Göran Persson (socialdemokrat):

»Jeg tror at direktivet om tjenesteydelser er noget, som optager folk langt mere end forfatningsdiskussioner. Dette er noget, som kan komme til at undergrave den nordiske arbejdsmarkedsmodel.«

Men forslaget, som udløste de kraftige svenske protester, synes knap nok at være kendt på tilsvarende niveau i Danmark.

Allerede gældende ret

EU-konsulent Per Klok siger, at LO er i gang med at udarbejde høringssvar til forslaget, og at man har betænkeligheder.

»Den svenske diskussion er i hvert fald noget, som interesserer os, og jeg vil tro at vi vil være enige med den kritik, som du referer til i Sverige,« siger han.

I Dansk Industri er man nået længere i sin gennemgang af forslaget, som organisationen synes godt om.

»Bevægelighed over grænserne er et grundlæggende EU-princip, som bare ikke fungerer for serviceydelser. Det er ofte en jungle at finde ud af de gældende regler. Vi i Dansk Industri har selv oplevet vanskeligheder ved at bruge danske håndværkere i vores kontor i Bruxelles, siger Annette Dragsdahl, chefkonsulent i Dansk Industri.

Hun afviser den svenske LO-kritik:

»Jeg mener ikke, at man laver en rigtig fortolkning. Den frie bevægelighed for tjenesteydelser er allerede en ret i det indre marked. Hvis man ikke er enig i det, er det mere en politisk reaktion som ikke hører hjemme i debatten om dette direktivforslag,« siger Annette Dragsdahl.

staffan@notat.dk

Se kommentaren på side 2