ARTIKLER


Direktiv vil give løn efter nationalitet

Ekspert i arbejdsret mener at forslaget til servicedirektiv vil sætte diskriminering af arbejdere efter nationalitet i system. Regeringen håber på at Kommissionen laver om på sit forslag.
Af Staffan Dahllöf
20. november 2004

Den finske professor i arbejdsret Niklas Bruun mener at forslaget til servicedirektiv vil føre til løn efter nationalitet og at det vil være i strid med EU-retten. Det fortalte han EU-parlamentet i en høring om servicedirektivet i Bruxelles sidste uge.

Også erhvervs- og økonomiminister Bendt Bendtsen er kritisk:

»Et grundlæggende godt forslag, men det indre marked for tjenesteydelser må ikke gennemføres på bekostning af det danske arbejdsmarkedssystem,« sagde han i et samråd om direktivforslaget i Folketinget fem dage senere.

Ukrainske lønninger

Servicedirektivets grundid‚ er oprindelsesprincippet; en serviceyder skal følge love og regler i det land hvor virksomheden er etableret, og ikke i det land hvor arbejdet bliver udført.

Polske virksomheder skal kunne nøjes med at følge polske regler og aftaler for arbejde udført i Danmark.

Europæisk LO (EFS) er bange for at sågar ukrainske lønninger vil kunne gælde hvis servicearbejdet udføres af arbejdskraft fra Ukraine.

Det kritiske spørgsmål er ikke vurderingen om dette er godt eller skidt. Det finder der forskellige svar på, alt efter politisk holdning.

Det kritiske spørgsmål er hvad der vil ske med de eksisterende arbejdsretsregler i EU og medlemslandene.

Nogen at tale med

I følge udstationeringsdirektivet fra 1996 er det værtslandets regler og lønniveauer som skal gælde. Men det vil ikke kunne opretholdes med servicedirektivet, mente flere oplægsholdere på høringen i Bruxelles.

Årsagen er servicedirektivets forbud mod at kræve registrering af virksomheder, forbud mod krav om dokumentation af ansættelsesforhold, og forbud mod at kræve en personlig repræsentant i værtslandet.

»Særlig den dansk-svenske aftalemodel er afhængig af at arbejdstagerne har en modpart til stede at forhandle med,« sagde Niklas Bruun, professor i arbejdsret ved Arbejdslivsinstituttet i Stockholm og Handelshøjskolen i Helsingfors.

Løn efter nationalitet

Niklas Bruun fremførte at servicedirektivet risikerer at ødelægge den eksisterende arbejdsret:

»Oprindelseslandsprincippet er funderet på ulig behandling af arbejdere på baggrund af deres nationalitet. Det vil derfor komme i konflikt med vigtige dele af acquien (hidtil vedtagne EU-regler, red.) om arbejdstageres rettigheder,« argumenterede han i sit oplæg i EU-parlamentet.

I Folketingets samråd sagde Bendt Bendtsen at regeringen mangler at se et revideret forslag fra Kommissionen efter al den kritisk som er rejst.

Men der er intet tilsagn fra Kommissionen om en ny version inden det kommende ministerrådsmøde om sagen den 25. november.

Undergraver velfærdssystemer

Ole Sohn fra SF som var initiativtagere til samrådet i Folketinget vil nu prøve at råbe arbejdsmarkedsudvalgene i de andre EU-landene op, for at skabe pres på regeringerne.

»Forslaget er et uhyggeligt tydeligt eksempel på konflikten mellem den nyliberale Kommission og en centrum-venstre-linje. Det vil undergrave de enkelte landes velfærdssystemer. Da direktivet skal tages med kvalificeret flertal må vi prøve at skabe et blokerende blok ved at indgå politiske alliancer. Hvis forslaget ikke standses vil det være en bombe under det danske arbejdsmarkedssystem,« siger han.

Oplæggene til EU-parlamentets høring findes på http://www.europarl.eu.int/hearings/20041111/imco/contributions_en.htm