ARTIKLER


»De skandinaviske lande har intet at vinde ved Euroen

Den amerikanske økonom Paul Stiglitz retter skarp kritik mod den økonomiske politik, der føres i Euro-området.
Af
24. juni 2004

»De skandinaviske lande har intet at vinde ved Euroen

EU's økonomi. Den amerikanske økonom Paul Stiglitz retter skarp kritik mod den økonomiske politik, der føres i Euro-området.

»Lande som Danmark og Sverige har meget stabile økonomier, og deres valutaer nyder en betydelig grad af international tillid. I har intet umiddelbart at vinde ved at skifte kroner ud med euro. I får ikke større økonomisk stabilitet eller en mere tillidsvækkende valuta.«

Det siger den ansete amerikanske økonom og nobelpristager, Paul Stiglitz, i et interview med Keld Louie Pedersen i Jyllands-Posten 16. 6.2004.

I interviewet retter han en skarp kritik mod den måde, som Euro-systemet virker på.

Ulyksalig stabilitetspagt

»Europæisk økonomi står samlet set i stampe... Situationen bliver ikke bedre af den ulyksalige stabilitetspagt, som Den Europæiske Centralbank har pligt til at styre efter. Pagten har allerede vist sig af tvivlsom værdi, fordi de små EU-lande tvinges til at rette sig efter den, mens de store lande lader hånt om den.

Hvis Centralbanken alene skulle se på den økonomiske situation i Europa, burde renten være lavere for at stimulere til økonomisk vækst, men da stabilitet og kampen mod inflationen er vigtigere end beskæftigelse og økonomisk vækst, kan Centralbanken ikke handle anderledes...«

Den unyttige landbrugsstøtte

Stiglitz er også kritisk over for EU's landbrugsstøtte.

»De milliarder, der går til en allerede velbjærget landbrugssektor, kunne anvendes langt bedre på regional støtte, der ville skabe ganske anderledes vækstfremmende økonomisk aktivitet.

Som økonomisk stimulans er landbrugsstøtten værdiløs...«