ARTIKLER


Amterne frygter virkningerne af EU-dom

Mener, at den vil koste 400 millioner om året og forringe vilkårene for patienterne. Lægerne mener dog, at foreningen overdriver
Af STAFFAN DAHLLÖF
31. maj 2004

En EU-dom om lægers arbejdstid kan ifølge amterne koste det danske sygehusvæsen 400 millioner kroner. Lægerne mener, at tallet er overdrevet. Men begge parter er bekymret over, hvad EU blander sig i.

Ifølge EU’s domstol i Luxembourg har den tyske læge Norbert Jaeger ret til fuld timeløn, når han har rådighedsvagt på hospitalet i Kiel. Hidtil har han kun fået 75 procent af den fulde løn.

Oversat til danske forhold vil det betyde en merudgift for amterne på 400 millioner kroner, svarende til 1000 ekstra stillinger, siger Amtsrådsforeningen. Alternativet kan også være, at servicen bliver forringet, for eksempel i form af lukkede skadestuer.

 

Lægerne mener noget andet
Foreningen af Yngre Læger kan dog slet ikke dele Amtsrådsforeningens opfattelse.

»Dommen svarer kun til de forhold, vi arbejder under i dag, og den opfattelse, vi har i forvejen. Når vi er på hospitalet, har vi fuld erstatning for hele den tid, vi er på vagt,« siger foreningens formand Mette Worsøe fra Odense Universitetshospital.

Også Lægeforeningen er kritisk over for Amtsrådsforeningens beregninger. Ifølge informationschef Tommy Østerlund vil de danske konsekvenser af Jaeger-dommen højst betyde 20-25 nye stillinger.
»Amtsrådsforeningens beregninger er nogle rent politiske tal,« siger han.

 

Bliver direktivet lavet om?
Formanden for amternes sundhedsudvalg, amtsborgmester Bent Hansen, Viborg, er usikker over for virkningen af dommen, men håber på, at der vil ske en ændring af EU’s arbejdstidsdirektiv.

»Så vidt jeg er orienteret, vil Kommissionen revurdere EU’s direktiv, og det vil rette op på miseren, inden dommen slår igennem,« siger han til det ny NOTAT.

Det perspektiv kan de danske læger også se, men de deler ikke Amtsrådsforeningens begejstring.

»Vi ved, at arbejdstidsdirektivet skal evalueres, og jeg har hørt repræsentanter for Kommissionen sige at man vil gøre undtagelser for lægernes arbejdstid. Det mener jeg en er urimelig holdning, og jeg er forundret over at Amtsrådsforeningen og Bent Hansen kan ønske, at noget sådant skal ske« siger Mette Worsøe.

 

Må arbejde længere
Derimod er lægerne og Amtsrådsforeningen enige om, at der må trækkes grænser for EU’s indflydelse.

»Vi må stå vagt om den måde, som danske arbejdsforhold reguleres på i aftaler,« siger Bent Hansen.

»Der er ingen grund til at lave om på den danske fortolkning af arbejdstidsdirektivet. Jaeger-dommen bekræfter den opfattelse, vi hele tiden har haft,« siger Mette Worsøe.
Arbejdstidsdirektivet kom i sin første version 1993, og siger blandt andet, at alle ansatte skal have 11 timers sammenhængende hvile i en 24 timers periode.

I den danske fortolkning af direktivet kan lægerne dog arbejde længere, hvis de bare afspadserer hviletiden inden for 48 timer.