ARTIKLER


Sverige holder hemmelig høring om EU-forfatningen

Den svenske regering vil først fremlægge sin holdning til den kommende EU-forfatning to dage før, EU's regeringskonference træder sammen. Det kritiseres.


Af STAFFAN DAHLLÖF
21. september 2003

Fra den 18. juli til den 4. september kunne organisationerne i Sverige udtrykke deres mening om konventets forslag til EU's forfatning, EU-grundloven.

130 instanser blev bedt om at sige hvad de mente. Det har 110 af dem gjort på trods af ferieperioden og i skyggen af den netop afsluttede folkeafstemning om ØMU'en.


Derudover er der indkommet 17 uopfordrede høringssvar til det svenske udenrigsministerium.


Hvad de forskellige domstole, offentlige myndigheder og organisationer har sagt, er dog indtil videre kun kendt af dem selv og en lille kreds afembedsmænd i ministeriet.


Men senest den 2 oktober vil det samlede indhold blive kendt.


Denne dag vil regeringen fremlægge en skrivelse til Riksdagen om Sveriges holdning til Regeringskonferencen, som indledes to dage senere i Rom.

Uden mandat
Den valgte fremgangsmåde indebærer at Regeringen ikke vil have et formelt mandat fra Riksdagen, når regeringskonferencen starter.


Et sikkert parlamentarisk grundlag for de svenske forhandlere vil tidligst foreligge i midten af november, efter at der har været udvalgsbehandling af regeringens udspil.


Dette forhold er tidligere blevet kritiseret af Moderaterna (konservative), som mener at statsminister Göran Persson ikke har rygdækning for sine udtalelser til støtte for en EU-præsident (fast formand for EU's stats- og regeringschefer).

 
»Formelt set har regeringen ikke noget klart mandat, men mange af spørgsmålene er jo diskuteret i forbindelse med konventsarbejdet,« siger Camilla Norström fra det svenske udenrigsministerium.


Forslaget om en præsident, som den danske regeringen har givet betinget støtte, møder også modstand fra de EU-kritiske partier i Riksdagen, som føler sig styrket efter ØMU-nejet.

 
Konventet og det endelige forfatningsforslag spillede dog en ganske ubetydelig rolle i ØMU-debatten i Sverige.

staffan@notat.dk