ARTIKLER


Nej-siden fører på ja-sidens banehalvdel

Mindre end tre måneder inden den svenske folkeafstemning om ØMU’en og dermed den svenske krones fremtid er nej-siden i førerposition. Ja-siden har problemer med argumenterne om økonomien. Debatten om EU’s politiske fremtid kan blive en joker i den afsluttende valgkamp.


Af Staffan Dahllöf
26. juni 2003

Ja-siden taler mest om at få del af en forventet økonomisk vækst.
Nej-siden taler helst om risikoen for tabet af demokrati.


Denne optakt til ØMU-debatten i Sverige har givet ja-siden størst problemer, da væksten i eurozonen er blevet noget vanskelig at få øje på.


Nej-siden fører i samtlige opinionsmålinger op til folkeafstemningen den 14 september.


»Det, som bider, er nej-sidens argument om at vi mister et politisk-økonomisk instrument ved at gå med i ØMU’en. Økonomerne har domineret den svenske debat, men de begriber ikke altid, hvad der sker politisk,« siger Gunnar Lund, stedfortrædende finansminister med hovedansvar i regeringen for Sveriges forventede tilslutning til ØMU’en.


Hans vurdering afspejler ja-sidens vanskeligheder ved at etablere de ønskede kendsgerninger i debatten.


Påstande og argumenter er blevet kritiseret af skeptikere, nogenlunde ligesom dengang, Vismandsrapporten i Danmark i sommeren 2000 og få måneder inden den danske ØMU-afstemning tog brodden af den daværende regerings økonomiske ØMU-argumenter.

»Bondefangeri«
Den seneste nedskydning indtraf, da Lars Calmfors, professor i international økonomi og hovedansvarlig for en omfattende ØMU-rapport i 1996, skød med skarpt på statsminister Göran Perssons ØMU-udsagn:

»Der findes ingen forskning, der viser at effektivitetsgevinster i økonomien fører til mere beskæftigelse. Det er bondefangeri, hvis man uden at blinke påstår at ØMU’en giver flere jobs. Det ved vi simpelt hen intet om,« sagde Calmfors til avisen Dagens Nyheter.


Hans kritik står stærkere, da Lars Calmfors selv vil stemme ja i september – men af politiske årsager.


Ja­-sidens vanskeligheder bliver ikke mindre af, at man er godt klar over, at den politiske unionsentusiasme i Sverige kan ligge på et meget lille sted.


Det demonstrerer Anders Sundström, leder for kampagneorganisationen ”Socialdemokrater för Europa”, og manden som skal give ja-siden en tiltrængt folkelig profil.

Fra nej til ja
Sundström, med bred politisk erfaring som tidligere minister og som lokalpolitiker i det røde og stærkt EU-kritiske Norrland, var så sent som for et år siden afvisende overfor ØMU’en.


»Jeg havde et forbehold, om svensk økonomi kunne være i balance over en konjunkturcyklus, om Sverige har gjort tilstrækkeligt mod inflationen, og mod tankerne om en fælles skat på europæisk niveau. Nu er jeg nået frem til at de forbehold er ubegrundede.«, siger han nu.


Men spontant kommenterer Anders Sundström ikke den politiske kritik som han selv lagde navn til sidste år, og som gik på, at man skal være forsigtig med at overlade beføjelser til institutioner uden demokratisk kontrol.


Anders Sundströms politiske begrundelse for ja til ØMU er nu, at det vil give Sverige en politisk platform i EU, som vil kunne bruges til at forsvare den generelle velfærdspolitik.


Denne fokusering på forventninger om vækst og velstand har indtil videre spillet nej-siden i hænderne.

Tysklands problemer
Ja-siden har haft et grundlæggende problem ved at henvise til teoretiske udregninger og amerikanske forskningsrapporter, mens den reelt eksisterende europæiske valutaunion løbende melder om lavvækst, overskridelser af budgetlofter og truende stagnation.


»Hvis ikke deres påstande om vækst holder, så holder de andre af deres argumenter heller ikke,« siger Stefan Carlén, cheføkonom i fagforeningen Handels (svarer til HK) og førende i kampagneorganisationen Socialdemokrater mod ØMU.


Han tror også, at nej-sidens styrke i det socialdemokratiske parti er kommet bag på ledelsen:

»Vi har nu etablerede nej-organisationer i hvert eneste partidistrikt og i næsten samtlige lokale partiforeninger.«


Margit Gennser, tidligere medlem af Riskdagen for moderaterna (svarer til det Konserverative folkeparti) og initiativtager til Medborgare mot EMU, siger:

»Min opfattelse er, at Tyskland står på kanten af en recession. Ingen af os har påstået, at det er ØMU’ens skyld. Men det er oplagt, at stabilitetspagten forhindrer Tyskland i at løse sine problemer. Man kan i det lange løb ikke have en monetær union uden en fælles finanspolitik, det vil sige fælles skatter.«

Bliver afgjort i midten og til højre
Den borgerlige ØMU-modstander-organisation minder nærmest om den danske gruppe ’Nationernes Europa’, som blandt andre Frank Dahlgaard og Mette Kofoed Bjørnsen tog initiativ til op til den danske euroafstemning for snart tre år siden.


Men i Sverige er det nyt og endnu uvant med en klart udtalt borgerlig EU-skepsis.
Mikael Gilljam, valgforsker og professor i statsvidenskab i Göteborg tror, at den opinion kan komme til at afgøre afstemningen i september:


»Udgangen vil blive afgjort i den politiske midte og til højre på den politiske arena. Det kan blive vanskeligt for ja-siden at klare det angreb på to fronter, som er under opsejling.«


I den sammenhæng kan udgangen af Konventet og fortsættelsen med regeringskonferencen om EU’s fremtid få betydning for udgangen af den svenske ØMU-afstemning.


Generelt vil en styrkelse af EU i retning af ”mere union” møde svensk modstand. Et grumset resultat kan opleves som mindre farligt og derfor tale for et ja.


På den anden side - påpeger Mikael Gilljam - kan fortsat uklarhed om hvad der sker med EU også legitimere holdningen, at det med ØMU’en godt kan vente for svensk vedkommende.

Meningsmålinger
Den svenske folkeafstemning om ØMU’en holdes den 14. september.
Af i alt 28 meningsmålinger om ØMU’en i år har 24 vist et flertal for nej, tre et flertal for ja, og en dødt løb.


Målinger offentliggjort i juni viser den største afstand med 50 procent nej, 32 procent ja og 18 procent ved ikke, den mindste afstand med 47 procent nej, 44 procent ja og 8 procent usikre.


En sammenstilling af samtlige kan ses på www.temo.se


Nyheder og debat

www.motemu.se
Socialdemokrater mot EMU – den hidtil hurtigste hjemmeside med en eller et par nyheder eller nye kommentarer hver dag.

www.euronej.nu
kaldt ”professorsiden”, nej-portal med økonomiprofessor og tidligere bankøkonom Nils Lundgren som frontfigur.

www.mmemu.org
Medborgare mot EMU – borgerlige kritikere og ØMU-kritiske erhvervsledere, mange links til debatartikler og kommentarer til forskellige udspil i debatten.

www.nejtillemu.se
Folkrörelsen Nej till EU’s ØMU-side, med ugentligt nyhedsbrev.

www.sverigeieuropa.se
Stiftelsen Sverige i Europa, samlingsportal for borgerlige ja-sigere, finansieret af Svenskt Näringsliv, som også driver en egen kampagne på

www.svensktnaringsliv.se

og en nyhedstjeneste på

www.eurofakta.se

www.euroja.socialdemokraterna.se
Socialdemokrater för Europa – S-argumenter for et ja.

www.europaportalen.nu
Löntagarnas Europaportal – netavis fra fagforeninger med hældning til ja-siden. Hurtige nyheder og omfattende daglig sammenstilling (debattkrönika) af kommenterar i svenske medier.