ARTIKLER


Holger lokkes og mobbes

LEDER:


Af Erling Böttcher
1. december 2003

Nu er SF forsynet med et såkaldt positivt EU-tilhænger-program. »Ja-til-alt-fra-EU«-fløjen jubler med rosende ledere i både Politiken, Information og Jyllands-Posten. Håbet er at få lokket og mobbet Holger K. Nielsen til accept af at udstyre EU med en overnational forfatning. Lokket med de undtagelser, som SF har hovedejerskab til. Mobbet med George W. Bush og Pia Kjærsgaard.

TV-seerne kunne før ØMU-afstemningen se, hvordan en synligt utilpas Holger K. af TV2 blev tvunget til at placere sig klods op ad Pia Kjærsgaard. Mobningen kører for fuld skrue, af medier og Christiansborg-politikere, og har kørt siden Dansk Folkepartis stiftelse. Der skal meget til at stå imod. Hvad seerne ikke kunne se, var, at Jelveds og Nyrups spindoktorer endda benyttede pauserne i ØMU-debatten til at mobbe Holger.

Vi risikerer at støtte en politik (Dansk Folkepartis), som vi ikke sympatiserer med, er Holger K’s begrundelse for de igangværende forsøg på at komme over i ja-lejren. Er der så ret beset nogen logik i at hoppe i armene på Anders Fogh og stå skulder ved skulder med Venstre og Konservative for at anbefale et ja til en EU-forfatning?

Hvad SF’s 6.000 menige medlemmer siger, vil vi få et klarere billede af ved næste forårs ordinære landsmøde, som ikke kun samler de særligt EU-interesserede. Hvad SF’s vælgere grundlæggende siger til sagen, vil vise sig ved næste valg til EU-Parlamentet.

Hvad de unge i SF siger, ved vi også. Det må være et problem i sig selv, at Ja-fløjen i SF tegnes af et flertal af grånende mangeårige folketingsmedlemmer. Mens de unge, både i folketingsgruppen og i SF’s ungdom, er fulde af kampgejst og progressivitet, bliver de gamle og satte blinde for EU’s mangler og mange konkrete fiaskoer.