MAGASINER


Politisk mistillid i EU

April 2016

Tilliden til EU er faldet siden finans- og eurokrisen. Over halvdelen af befolkningen giver i den seneste Eurobarometer-undersøgelse udtryk for, at de ikke stoler på EU. Samtidig viser undersøgelser, at den politiske tillid generelt er på sit laveste niveau i mange årtier.

Denne udgave af NOTAT undersøger den faldende politiske tillid i EU. Hvad skyldes den? Hvordan kommer den til udtryk? Og hvad dækker tillidsbegrebet i det hele taget over?

Temanummeret ser blandt andet nærmere på nye demokratiske bevægelser, der ønsker at gøre op med den nuværende måde, EU-institutionen fungerer på. Det fremlægger årsagen til bevidst mørklægning af Kommissionens overvejelser, og det gør status over Det Europæiske Borgerinitativ, der efter fire år ikke har ført til et eneste lovforslag.


INDHOLD:

Leder: Alternativ til blindgyden

»Et levende civilsamfund er vigtigere end nogensinde«

Der er et, der er to, der er tre alternativer

Mønstre og myter i tillidsforskningen

Uddannelseskløft:Politik er ikke for alle

Politikerne er kommet ud af trit med befolkningen

Ingen indflydelse til succesfulde borgerinitiativer

Forberedelse af EU-skat holdes skjult for borgernes eget bedste

Medierne har et medansvar for at opbygge tillid

Bagsiden: EU skal reddes med sang