MAGASINER


Hvorfor stiger uligheden i EU?

Maj 2016

For EU er det et officielt mål at reducere fattigdom og social udstødelse. Det blev slået fast i det officielle europæiske fattigdomsår i 2010, hvor der blev sat en række sociale mål i den såkaldte Europa 2020-strategi. Inden for de næste ti år skulle antallet af personer i risiko for at blive fattige og marginaliserede reduceres markant, lød det blandt andet. Over halvejs mod 2020 står det dog klart, at EU er langt fra målsætningen.

I dette temanummer ser vi nærmere på stigende ulighed i EU. Den økonomiske krise har nemlig fortsat fat i Europa, som stadigvæk er præget af langvarig arbejdsløshed, fattigdom og stigende ulighed. At komme i arbejde er ikke engang en sikker vej ud af fattigdom. Antallet af arbejdende fattige er stigende, og det samme er omfanget af ikke-standardiserede arbejdsformer som sæsonarbejde, løsarbejde, distancearbejde og nultimerskontrakter.

Et er forholdene for Europas fattigste. Noget andet er de privileger, der følger med, når man tilhører den økonomiske elite. Her er alle love nemlig valgfri, lyder kritikken. Ikke mindst i forhold til skatteunddragelse, som for alvor er kommet på EU’s dagsorden, og som ifølge eksperter udfordrer retsstaten, velfærdssamfundet og udviklingen i den tredje verden.

Læs om det og meget mere i bladet.


INDHOLD:

Leder: Uligheden i Europa kommer ikke af sig selv

EU's indsats mod fattigdom er utilstrækkelig

Ulighed og fattigdom stiger i Europa

Europa set fra bunden

Skatteunddragelse er et udenrigspolitisk problem

For verdens rigeste er alle love valgfri

Pengeskabelsen skal demokratiseres

Nye vilkår på arbejdsmarkedet

Vi konkurrerer (ikke) på løn

EU tror på ulighed

Skovmands notater

BAGSIDEN: Så vilde bliver afsløringer om EU