MAGASINER


Hvad er fremtiden for EU's landbrug?

April 2015

Det europæiske landbrug har oplevet en række skandaler med farlige og resistente bakterier, der stammer fra et omfattende brug af antibiotika. Samtidig vakler storlandbruget på europæisk plan i sit økonomiske fundament. Er modellen for det industrielle landbrug fremtidssikret? 

Det ser vi nærmere på i denne måned, hvor vi kigger på antibiotikaforbruget i svineproduktionen, hvor en ny lov om dyresundhed har til formål at ændre på, hvor lidt europæerne ved om antibiotikaresistens. Vi ser også på, hvordan landbruget bliver påvriket af frihandelsaftalen med USA, og hvordan den modellen for det konventionelle landbrug i stigende frad bliver eksporteret til Østeuropa. 

Som månedens interview taler gårdejer og økoogisk landmand Lone Vitus om hendes opgør med netop det konventionelle landbrug. Hun mener tiden er moden til økologisk omlægning af landbruget. 

Rigtig god læselyst!


Leder: Har det industrielle landbrug en fremtid?

Opgør om fødevarer lurer i handelsaftale

Den livsfarlige dyremedicin

EU begraver plan for europæernes kost

Derfor er jorden blevet så dyr

5 skarpe til Jørn Dorhmann

Svinet rejser østpå

5 skarpe til Czeslaw Siekierski

Lobbyklummen: Industrifyrsternes planer bliver mainstream

Månedens interview: Tiden er moden til en økologisk omlægning

Landefokus: Fejlslagen ungarsk udenrigspolitik

Skovmands notater

Bagsiden: Storkene vil se køer