MAGASINER


Bag om retsforbeholdet

November 2015

I dette temanummer kan du blive klogere på folkeafstemningen om retsforbeholdet, og hvad det egentlig er, vi stemmer om. Det er ja-siden og nej-siden dog ikke helt enige om. Nej-siden mener, vi stemmer om en afskaffelse af vores retsforbehold, mens ja-siden på sin side mener, det blot er en 'omdannelse'.

På de næste sider kan du læse interviews med politikere fra begge sider om 'fremtidens retspolitik'. Du kan også læse om nogle af de 22 retsakter, vi stemmer om her og nu - og om hvorfor 10 retsakter i første omgang er valgt fra. 

Endelig dækker vi også asylaftalen mellem S, V og K og forsøger at formulere konsekvenserne af hhv. et ja og et nej d. 3. december. God læselyst. 

 


Leder:Er du også forvirret?

Ja-partier fravælger flere rettigheder til EU-borgere

Bortførsel, overvågning og konkurs – det skal vi stemme om

Tvetydig aftale skal afdramatisere afstemningen

Fremtidens retspolitik – hvad mener ja-partierne?

Fremtidens retspolitik – hvad mener nej-partierne?

Et ‘ja’ giver Folketinget frihed til at vælge fra og til

Tyrkiet får nøglerolle i kommende terrorlov

Er du dum eller hvad?