MAGASINER


Østeuropa - 10 år i EU

August 2014

Hvad fik Østeuropa ud af EU-medlemskabet? Der er skrevet mangt og meget om, hvad Østeuropa og østeuropæernes optagelse i det europæiske samarbejde har betydet for EU og for Danmark. Men i dette temanummer tager vi afsæt i en nysgerrighed på, hvad EU har betydet for de lande, der kom med for 10 år siden.

Den historiske udvidelse har både ændret de nye og de gamle lande i EU. De efterhånden ikke helt nye lande har i år opnået samme adgang til EU's støtteordninger, som de gamle medlemslande. De har fået et mål af politisk indflydelse og en ny forståelse af, hvad deres rolle og magt kan være i Europa.

Temanummeret er blevet til i et samarbejde med Østeuropamagasinet rØST, under kyndig ledelse af gæsteredaktør Peter Zacho Søgaard.

 


Leder: Østudvidelsen i bakspejlet

Demokratiet har slået rod, men...

Letland og Rumænien tømmes for arbejdskraft

Analyse af Søren Riishøj: 10 år efter den store EU-udvidelse

Energisikkerhed: Østeuropa har sovet i timen

5 skarpe til Bendt Bendtsen (K)

5 skarpe til Rina Ronja Kari (FB)

Reform af hektarstøtten modarbejdet i øst

Interview med Søren Søndergaard: Når Angela Merkel ringer

Lobbyklummen: I kridthuset hos tobaksindustrien

To verdenskrige forvandlede Østeuropa

Bagsiden: Mentholkansleren, der må ryge overalt