MAGASINER


Hvorhen Euroropa?

Februar 2013

I dette nummer af NOTAT ser vi nærmere på den bankunion, som var genstand for topmødet i december.

Bankunionen repræsenterer det synspunkt, at der er brug for et stadig tættere samarbejde i EU - ellers bliver (nogle af) Europas lande løbet over ende af "markederne". Man vil med andre ord have "mer' Union".

Alligevel afviste stats- og regeringscheferne på topmødet Bruxelles-toppens samlede køreplan for en bankunion.

Men retningen mod et "Euroropa" er uændret. Det handler bare om, hvor store skridt, vi tager, siger Margrethe Vestager i et interview i bladet. Hun kalder Danmark for "det 18. euroland".

Vi analyserer også bankunionen og kaster et blik på David Camerons udtalelser om britisk folkeafstemning.


Leder: Hvorhen Euroropa?

Bankmyndighed uden fundament

Økonomisk union version 2.0

Merkels manglende markedspres

Europas Forenede Stater

Fransk præsident i EU-skjul

Polen vil ind i kernen af Euroropa

UK: Cameron har købt sig et pusterum

Danmark er det 18. euroland

Skovmands notater

MEP Anne E. Jensen

Glem traktaten, skaf jobbene

Portugiserne kommer til kort