MAGASINER


Hvor bestemmer EU i kommunen?

November 2013

I anledning af kommunalvalget stiller vi denne måned fokus på EU's rolle i kommunerne. Hvor og hvor meget bestemmer EU?

Meget vand er løbet i åen siden kommunalreformen i 1970, hvor kommunerne fik betydeligt ansvar indenfor uddannelse, sundhed, miljø og erhvervsfremme. I dag er det kommunale selvstyre presset af, at regeringen på baggrund af EU's finanspagt har vedtaget en budgetlov, der snævrer kommunernes økonomiske råderum.

Læs mere om den problemstilling i et interview med økonom Henrik Herløv Lund på side 8-9, hvor du også kan høre Mike Legarths (K) mening om den sag, og Christel Schaldemoses (S) mening om det nye udbudsdirektiv. 

Læs mere om det nye udbudsdirektiv, om København kommunes nye lobbykontor i Bruxelles og om EU-love i Herlev, Randers og Haderslev.

Nummeret byder også på månedens interview med dokumentarfilm-instruktør Tom Heinemann om det problematiske CO2-handelssystem, og på de månedlige klummer. God læselyst! 


LEDER: HVEM STYRER BÅDEN?

FRA KØBENHAVN TIL BRUXELLES

HER BESTEMMER EU

EU-LOVE I HERLEV, RANDERS OG HADERSLEV

KOMMUNER ØJNER OPGØR MED BESVÆRLIGE INDKØBSREGLER

5 SKARPE

EN ØKONOMISK SPÆNDETRØJE

INTERVIEW MED TOM HEINEMANN: KVOTESYSTEMET ER EDDERMAME UBETRYGGENDE

HOV. DU ER JO FRA DET OFFENTLIGE!

HVAD ER EURO-OBLIGATIONER?

KLIMAKONFERENCE I KULLETS LAND

POLENS HISTORIE

SKOVMANDS NOTATER

BAGSIDEN: GØR NOGET. GØR DET BEDRE. GØR EN FORSKEL.