MAGASINER


Hvor vil ungdomspolitikerne hen med Europa?

August 2012

Dansk ungdomspolitik er i skred. Berlingske kunne i november sidste år afsløre, at 78 procent af hovedbestyrelsesmedlemmer i de borgerlige ungdomsorganisationer ønskede, at Danmark skulle genforhandle sit medlemsskab af EU.

Står det virkelig sådan til? Vil EU-skepsis i fremtiden primært tilhøre højrefløjen? De ledende ungdomspolitikere må være de rette at stille dét spørgsmål. Og netop det har NOTAT gjort i sit augustnummer.

Vi har givet de ungdomspolitiske organisationers forkvinder og -mænd taletid til at belyse faldgruber såvel som muligheder i det nye ungdomspolitiske landskab.

Læs for eksempel interviewet med formanden for Konservativ Ungdom, der "slet ikke kan se, hvad vi laver i Finanspagten" og med SFU-formanden, der mener, Danmark bør afskaffe retsforbeholdet.

De "voksne" politikere får også lov at give deres besyv med, dog i en kortere form. De fulde interviews kan du til gengæld finde i tillægget på notat.dk.

 


Leder: En direkte valgt Kommission?

Tilbage til EF?

VU: Vi er ved at nå grænsen

DSU: Et samlet, stærkt og bæredygtigt Europa

KU: Politisamarbejde og Europas Forenede Stater

SFU: EU er en politisk kampplads

RU: Afskaf retsforbeholdet

LAU: Rul EU tilbage

DFU: Danmark skal ud af EU

SUF: EU er et udemokratisk system