MAGASINER


Hvor meget bestemmer EU?

September 2011

Debatten om EU's indflydelse får næring af den store ueninghed, der er mellem forskere, justitsministeriet og eksperter. Nogle mener, at 9 % af den lovgivning, der vedtages i det nationale parlament stammer fra EU. Andre vurderer det til at være 80 %.

NOTAT har i denne måned gravet i tallene og set på, hvad de forskellige tal dækker over, og i det hele taget handler dette nummer om, hvor meget EU bestemmer i vores hverdag.

Dansk Erhverv, Danmarks Naturfredningsforening og Kommunernes Landsforening operer til dagligt med Bruxelles som et magtcentrum.

Læs hvordan de agerer i det i artiklen Når lovgivningen flytter sydpå.

I månedens interview opfordrer Janus Metz os til at se verden fra flere perspektiver, og tage stilling til konsekvenserne af den måde vi betragter "de andre" på.

God læselyst!


Leder: Hvor stor er EU's indflydelse?

Hvad er det for en magt EU har?

Når lovgivningen flytter sydpå

Talkrig: EU bestemmer...

Udviklingen i EU's kompetencer

Rod i aftale om løn og strejkeret

Kernelande modsætter sig skærpet kontrol

Interview: Skal de ikke bare dø?

Bagsiden: Burka: Forbudt - Pasta-si: Godkendt