MAGASINER


14 bud på EU's fremtid

August 2011

I dette sommernummer af NOTAT har vi bedt en række debattører, journalister, forfattere og organisationsfolk give deres bud på, hvordan EU ser ud i år 2020. De har fået frie hænder til at vælge form, indhold og vinkel. Det er blevet til en bred vifte af bud på EU's fremtid, der kan give ny næring og inspiration til debatten.

Hvad er EU's fremtid?
Hvad vil vi egentlig med EU? Hvor vil vi hen? Hvordan skal vi håndtere de sociale konflikter? Hvor meget skal fællesskabet bestemme?

De 14 indlæg bidrager med visioner om det sociale Europa, klimaets EU og konkrete bud på, hvordan vi kan skabe et vækstlokomotiv, der sætter dagsordenen på internationalt plan. Men de giver også luft til væsentlige bekymringer om den stadig større afstand mellem borgerne og systemet, undermineringen af det danske aftalesystem og det elitære EU.

Det samlede indtryk er, at vi er nødt til at engagere os i en nuanceret og lødig debat. Ellers har hverken demokratiet eller EU en fremtid i Europa.

God læselyst!


Genopliv den folkelige debat af Niels Hausgaard

EU skal redde klimaet af Martin Lidegaard

Jeg drømmer om et sted af Randi Theil Nielsen

En vinderstrategi til en vinderregion af Thomas Bustrup

Føderalistisk revanchisme af Michael Böss

EU 2020 af Marie Louise Knuppert

Fort Europa eller Fort Danmark i 2020? af Erwin Neutzsky-Wulff

Åbenhed, nærhed og demokrati af Jens-Peter Bonde

Elitens EU-projekt på afgrundens rand af Poul Smidt

EU presser den danske model af Dennis Kristensen

EU fremmer menneskerettighederne, men...af Jonas Christoffersen

Hvor er EU's globale vision? Af Laust Gregersen

Verdens bedste marked af Anne Marie Damgaard

Europa i 2020: Den anden vision af Kenneth Haar