MAGASINER


Vejen til miljøvenlig trafik

Februar 2010

Vi har i dette nummer valgt, at se på hvad kan man gøre for at få en mere klimavenlig transportpolitik, i Danmark og i EU. Stadig flere mennesker og varer kører og flyver rundt i Danmark og Europa. Det har ført til voksende mængder af CO2- udslip, og foreløbigt ser det ud til at det vil fortsætte med at vokse.

I artiklen De små skridt ser vi på tre initiativer som er på vej i EU systemet. Kommissionen er på vej med strammere krav til nye biler, indlemme lufttrafikken i kvotesystemet, og en omlægning af godstransporten fra veje til jernbaner og skibsfart.

Uden for tema behandler vi EU's krav til at Grækenland skal genoprette sin økonomi. I Månedens Interview får vi en snak med juraprofessor Eva Smith om betydningen af de nye terrorlove for demokratiet.

God læse lyst!


Artikler:

Leder: Trafik og klima

Trafikpolitik ved et vejkryds

De små skridt

Kontroversiel biobenzin

Økonomisk krise kan bane ny vej

Lang vej til klimavenlig transport

Grækenland på fallittens rand

Interview: ... hvis ingen tør udfordre det eksisterende

Bagsiden: Farce i EU-Parlamentet

 

Bestil abonnement