MAGASINER


Særnummer: Kend dit EU - EU i grove træk

August 2010

I dette nummer stiller vi skarpt på selve EU. Hvordan fungerer unionen? Hvad beskæftiger EU sig med? Hvad består EU overhovedet af? Og hvem gør hvad i EU? Vi gennemgår overordnet hvilke områder EU lovgiver på og hvordan EU ellers har indflydelse på vores hverdag.

Vi gennemgår EUs forskellige institutioner og den komplekse lovgivningsproces, hvor det ikke altid er til at gennemskue hvem, der beslutter hvad, og hvilken rolle eksempelvis de europæiske lobbyister spiller. Vi beskriver også Lissabon-traktaten og hvad den betyder af ændringer, og vi giver et overblik over Danmarks fire undtagelser fra traktaten.

Til sidst giver vi et overblik over EUs historie og vi kaster et grundigt og kritisk blik på det danske Europaudvalg - en unik og væsentlig, men ikke helt tidssvarende institution.

[Rettelse: På side 3 står der, at Danmark betaler 28 milliarder kroner til EU i 2010. Det er forkert. Det rigtige tal er cirka 19,6 milliarder hvilket svare til 2,17 procent 2010-budgettet. NOTAT beklager at vi gik galt i procentregningen.]

God læse lyst!

 


Artikler:

Kend dit EU

Hvorfor er EU vigtig?

Hvad er EU egentlig for noget?

EU og pengene

Hvor bestemmer EU - i grove træk?

EU's Institutioner

Sådan vedtages lovene i EU

Lissabon-traktaten - de nye spilleregler for EU

Danmarks fire undtagelser

EU's historie i hovedtræk

Europaudvalget

Danskerne kender ikke EU

 

Bestil abonnement