MAGASINER


Hvordan går det med retssikkerheden i EU?

April 2010

I dette nummer ser vi på retssikkerheden i EU, overvågning, registrering, lagring af informationer. Vi har som borgere rettigheder over for staten. Men hvad betyder det for os når flere og flere regler kommer fra EU og det retslige samarbejde overgår til flertalsbestemmelser.

To vinkler på debatten bliver belyst gennem et interview med Hans Jørgen Bonnichsen, der mener at overvågning og registrering har taget overhånd, og et interview med den danske Justitsminister Lars Barfoed, der mener at EU styrker retssikkerheden.

Uden for tema kigger vi på Grækenlands krise, og vi har talt med den Einar Már Gudmondsson om finansielle galninge på Island. I Månedens Interview har vi talt med journalist og forfatter, Tony Bunyan om den demokratiske problemstilling ved EU som overvågningsstat.

God læse lyst!

 


Artikler:

Leder: Hvordan går det med retssikkerheden i EU?

Forbehold eller ej

415 milliarder oplysninger - kun 134 resultater

Grænseløst politiregister

Registrering og overvågning i EU

Interview: Vi er alle mistænkte

Parlamentet spiller med musklerne

Interview: En veldokumenteret vagthund

Interview: EU styrker retssikkerheden

Opskrift på orden i rodebutikken - 

5 års plan vækker uro

EU får komité for den indre sikkerhed

Fra Lotto til Akropolis

Euro'ens skæbnetime

Interview: »Vi må tøjle de finansielle galninge«

Bagsiden: Smagen af Europa - som chokolade?

 

Bestil abonnement