MAGASINER


NOTAT om menneskehandel og prostitution

December 2009

Menneskehandel til prostitution, organdonation og slavearbejde er et voksende problem. Det er en kriminel forretning kun overgået af narko- og våbenhandel. NOTAT ser på den del af menneskehandel som handler om prostitution og bekæmpelsesproblemerne som følge af EU's åbne grænser.

Uden for tema kan du i artiklen Magtkampen er lige begyndt læse om opførelsen af EU's nye Udenrigstjeneste. Tjenesten er blevet vedtaget gennem Lissabon-traktaten, men nu står slaget om hvordan den skal sammensættes.

I Månedens interview fortæller sociologen Rasmus Willig hvad han mener med at vores samfund har forandret sig fra et oplysningssamfund til et service- og klagesamfund.

God læse lyst!


Artikler:

Leder: Menneskehandel og prostitution

Ofre for menneskehandel vil ikke hjem

EU kan forbyde købesex

Moralismens fiasko - eller stille sejrsgang

Sexslaver fører til forbud mod købesex

Den italienske model: Ofret i fokus

EU-forbehold og menneskehandel

Magtkampen er lige begyndt

Interview: Kritikken er kernen i demokratiet

Bagsiden: Levende debat om demokratiet i Europa

 

Bestil abonnement