MAGASINER


NOTAT om finanskrisen

Januar 2009

I denne måneds udgave af NOTAT forsøger vi at opklare nogle af begreberne og at kaste lys over det politiske spil om økonomien i Europa.

Ifølge nogle euro-tilhængere viser finanskrisen at Danmark bør afskaffe kronen. Det skal nok blive en interessant debat at følge. Euroland - økonomi- og valutaunionen - er blevet sammenlignet med et ægteskab. Man indgår en temmelig nær og bindende kontrakt. Vi ser nærmere på hvordan det går i ægteskabet.

God læse lyst!


Artikler:

Leder: Får Euroland styr på sig selv?

Mørke skyer over økonomien i Europa

Den store genopretningsplan

Økonomisk Union: Fra spændetrøje til løse elastikker

Ungarn reddet fra fallit

Europæiske banker får krisehjælp

Fallitbankers folk skal rådgive EU

Tilsynet halter på det finansielle marked

Forbudt at bremse kapitalbevægelser

Kasino-økonomien under anklage

En sværm kom forbi

Vil EU få græshopperne under kontrol?

Det knager i valutaunionen

Flydende valutakurs kommer til ære igen

Slut med kasino-økonomien!

Prisen for en bankpakke

 

Bestil abonnement