MAGASINER


NOTAT om privatisering af sundhed

December 2008

Denne udgave af NOTAT ser på et område af stor betydning for alle danskere, nemlig fremkomsten af en privat sundhedssektor i Danmark, og sammenhængen med den europæiske udvikling.

EU's domstol har med en række skelsættende domme afgjort at også patienter er omfattet af markedssystemet. EU-Kommissionen har nu fulgt trop med et forslag til direktiv om ret til grænseoverskridende sundhedsydelser.

EU har formelt ikke med sundhedspolitik at gøre. I traktaten står direkte at det er medlemslandenes ansvar. Men EU har med markedet at gøre - og hvor begynder og ender så markedet hvad angår sygdomme?

God læse lyst!


Artikler:

Leder: Sygeshopping og business

Stærk ret eller syg lov

Det står der direktivet om patientrettigheder

Dommerne skrev direktivet

En hård fødsel

Misinformation om EU og sundhedssektoren

Interview: »EU skal ikke stille krav«

Startskud til mere integration

Ingen ved om privat er bedre

Som kunder i en butik

Snart en million forsikrede

...og der ventes stadig længe

Privat på det offentliges regning

Kommentar: Konkurrence skaber højere produktivitet

Kommentar: Øget privat udbud kan udhule det offentlige sundhedsvæsen

Interview: »Det handler ikke en skid om sundhed«

Kampen bag kulisserne

Oplæg til et systemskifte

Sundhed er blevet forretning

 

Bestil abonnement