MAGASINER


NOTAT om ligestilling

Marts 2008

Denne udgave af NOTAT handler om lige muligheder og ligestilling mellem mænd og kvinder, ud fra et europæisk perspektiv.

Hverken ligestillingsproblemer eller debatten herom er et overstået kapitel. Hverken i Danmark eller Europa. I praksis er arbejdet, lønnen, den politiske deltagelse og mange andre ting, højst ulige.

Vi beskriver ikke kun den aktuelle debat om ligestilling i EU og Danmark, men også EU's handlinger - som vækker alt fra begejstring til hård kritik.

God læse lyst!


Artikler:

Leder: Er du feminist?

Interview: »Danmark halter langt efter«

Interview: »Et spørgsmål om magt«

EU kræver mere ligestilling i Danmark

Milepæle i EU på vejen til ligestilling

EU's ligestillingsdirektiver

Lønforhøjelse skal lokke direktør til Vilnius

Europas kvinder arbejder mere - i de dårlige jobs

Fra ord til handling

Ministerier er ikke »flyveklare« endnu

Interview: »Resultatet er nedslående«

Kommunernes indsats for ligestilling

Interview: »Markedet skaber ikke ligestilling«

Øjet i det høje

Studehandel om forkvinden

Dårligt nyt for polske kvinder

Abortmodstandere vejrer morgenluft

Ingen tegn på udenlandsk interesse

Ny lov bruges mindre end ventet

Færre aborter på verdensplan

Ingen særskilt støtte til kvindelige iværksættere

Kønskvotering er kontroversiel

 

Bestil abonnement