MAGASINER


NOTAT om lov og orden i Europa

December 2007

Ifølge Lissabon-traktaten skal EU have en række nye fælles institutioner, politikker og magtmidler. Herunder fælles asylpolitik, fælles indvandringspolitik, gensidig anerkendelse af hinandens strafferet og meget andet.

Emnet er udset til at blive det største lovgivningsområde overhovedet i de kommende år i EU, men hvorvidt de nye forslag er nødvendige og passende, er en europæisk debat. Hertil kommer så den rent danske debat om, hvad Danmark skal, kan og vil deltage i. Vi har en undtagelse fra området. Vi beskriver, hvor undtagelsen kom fra, hvad den betyder i dag, og hvad den kommer til at betyde, hvis Lissabon- traktaten gennemføres.

God læse lyst!


Artikler:

Leder: Det indre marked for lov og orden

Kommentar: Terrorbekæmpelse må ikke blive absurd teater

Du er arresteret

Anne Ansens »forbrydelse« mod polsk abortlov

Beviser skal flyde frit over grænserne

Gensidig mistillid i Europol-samarbejdet

Retssikkerhed i terrorismens skær

Målet er en fælles EU-stat

På vej til fælles asylsystem

Milepæle i EU's retspolitiske samarbejde

Forlovet, men ikke gift: Historien om en undtagelse (1)

Historien om en undtagelse (2)

Historien om en undtagelse (3)

Historien om en undtagelse (4)

 

Bestil abonnement